Logo-3

طرح توسعه ی شطرنج- شهرستان راور

به گزارش روابط عمومی هیئت شطرنج شهرستان راور، در جهت طرح توسعه ی شطرنج، کلاسهای آموزش شطرنج با بیش از ۱۵۰ شطرنج آموز در شهرستان راور آغاز گردیده است.

محمد باقر نخعی رئیس هیئت شطرنج راور، ضمن بازدید از کلاسهای آموزشی شطرنج، که در محل مدرسه شهید زاده تقی و با همکاری کانون پویندگان دانش در حال برگزاری است از شرکت شطرنج آموزان راوری در مسابقات رده سنی که در دو بخش دختران و پسران در اواخر تیر و اوایل مرداد در کرمان خبر داد.


جهت شرکت در کلاسها و حضور در این مسابقات با شماره ۰۹۱۳۲۹۶۵۹۷۵ و ۰۹۱۳۳۹۸۱۶۰۳ هیئت شطرنج راور تماس حاصل نمایید.