Logo-3

جلسه ی هم اندیشی شطرنج استان کرمان

به گزارش روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان، جلسه ای در روز چهارشنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷، با حضور مرتضی بلوردی رئیس گروه ورزشهای قهرمانی اداره ورزش و جوانان استان کرمان، مسعود رشیدی رئیس هیئت شطرنج استان کرمان، فرهاد فکوری مشاور رئیس هیئت شطرنج استان کرمان، امیر اسد رئیسی دبیر هیئت شطرنج استان کرمان و روسای هیئتهای فعالِ شطرنج استان کرمان تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا فرهاد فکوری ضمن تبریک به جامعه شطرنج بابت اقدامات بی سابقه انجام شده در این دوره، برنامه ریزی، کار گروهی و مدیریت را علت آن دانست. سپس گزارش اقدامات انجام شده توسط هیئت شطرنج استان کرمان از زمان ریاست مسعود رشیدی تا کنون توسط دبیر هیئت ارائه گردید. پس از آن گزارش عملکرد، برنامه های آتی و همچنین مشکلات و کمبودهای شهرستانها، توسط روسای هیئت شهرستانها اعلام شد.

مرتضی بلوردی ضمن تشکر از اقدامات انجام شده ی هیئت استان هم در حیطه ی قهرمانی و هم در حیطه ی همگانی، راهکارهای اجرایی جهت فعالتر شدن شهرستانهای استان ارائه داد.

در پایان مسعود رشیدی ضمن ابراز خرسندی از موقعیت شطرنج کرمان در کشور، گفت الان زمانیست که شهرستانها باید هیئت شطرنج استان را الگوی خود قرار داده و فعالیت های خود را گسترش دهند. در این راستا هیئت شطرنج استان از شهرستانهای فعال حمایت خواهد کرد.
تعدادی از موارد صورتجلسه شده در این نشست بشرح ذیل بود:
۱- مقرر گردید جلسات هم اندیشی به صورت ماهانه تشکیل گردد.

۲- مقرر گردید تقویم مسابقات شهرستانها تنظیم و به کمیته ی مسابقات استان تحویل گردد که در تقویم مسابقات استان لحاظ گردد.

۳- مقرر گردید طرح آموزش رایگان در جهت توسعه شطرنج، در شهرستانهای داوطلب برنامه ریزی و اجرا گردد.

۴- مقرر گردید شهرستانها در خصوص زیر ساخت و تجهیزات لازم با کمک هیئت شطرنج استان کرمان و همت خود روسای محترم باتوجه به ظرفیتهای موجود در شهرستانها تقویت گردند.

۵- ارایه گزارشهای منظم ماهانه هر شهرستان به روابط عمومی استان و درج در سایت هیئت استان

۶- تنظیم ساختار و چارت سازمانی هر شهرستان و ارائه به دبیر استان

عکسهای این جلسه در قسمت گالری سایت قرار گرفت.