Logo-3

۱۴ مسابقه شطرنج در ۱۴ شهرستان استان کرمان با بیش از ۷۵۰ شرکت کننده در هفته تربیت بدنی

✅ دست پر هیئت شطرنج استان کرمان در هفته تربیت بدنی

➖ ۱۴ مسابقه شطرنج در ۱۴ شهرستان استان کرمان با بیش از ۷۵۰ شرکت کننده در هفته تربیت بدنی

✍🏼 به گزارش روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان||
در هفته تربیت بدنی سال جاری، مسابقات شطرنج سریع در ۱۴ شهرستان استان کرمان برگزار گردید که جشنواره بزرگ شطرنج کرمان با ۱۶۰ شرکت کننده از سراسر کشور، سرآغاز و رکورد دار این مسابقات بود.

➖بر پایه این گزارش و به نقل از مسعود رشیدی رئیس هیئت شطرنج استان کرمان: در سایر مسابقات، شاهد برگزاری مسابقات شطرنج برای اولین بار در تاریخ ورزش برخی شهرستان ها و همچنین در برخی شهرستان ها مانند زرند شاهد رکورد شکنی در تعداد شرکت کنندگان بودیم.

➖در پایان گزارش؛ آمار شهرستان های برگزار کننده ی مسابقات شطرنج هفته تربیت بدنی و همچنین تعداد شرکت کنندگان به شرح ذیل اعلام می گردد:

کرمان/ ۱۶۰ شرکت کننده
زرند/ ۱۱۲ شرکت کننده
انار/ ۸۵ شرکت کننده
شهربابک/ ۵۴ شرکت کننده
راور/ ۵۰ شرکت کننده
رفسنجان/ ۴۲ شرکت کننده
بردسیر/ ۴۰ شرکت کننده
رابر/ ۳۹ شرکت کننده
جیرفت/ ۳۹ شرکت کننده
عنبرآباد/ ۳۲ شرکت کننده
بم/ ۳۱ شرکت کننده
ریگان/ ۲۷ شرکت کننده
رودبار جنوب/ ۲۲ شرکت کننده
منوجان/ ۱۴ شرکت کننده