Logo-3

هیئت شطرنج شهرستان جیرفت برگزار می کند:

آیین نامه ی مسابقات هفتگی هیئت شطرنج جیرفت

حضور در مسابقه برای عموم علاقه مندان از سراسر استان آزاد می باشد.

مسابقه در روز جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷ ثبت نام و راس ساعت ۱۸ شروع می شود.

مسابقات در ۵ دور به روش “سوئیسی” برگزار می گردد.

زمان بازی برای هر بازیکن ۱۰ دقیقه با پاداش زمانی ۵ ثانیه از اولین حرکت می باشد.

✅ پوئن‌شکنی:
برای تعیین فرد برتر با امتیازات برابر از روش گره گشایی زیر استفاده می شود:
1-رویارویی مستقیم
2-بوخ هولز
3- تعداد برد بیشتر
4-تعداد بازی بیشتر با سیاه
5-مجموع بوخ هولز

✅ ورودیه مسابقات ۳۰ هزار تومان می باشد.

✅ ثبت نام:
ثبت نام راس ساعت ۱۷ به مدت ۱ ساعت در محل خانه شطرنج صورت می گیرد .
شروع مسابقات راس ساعت ۱۸ می باشد.

جوایز: بصورت درصدی از مجموع ورودی ها
نفر اول ۲۵ درصد
نفر دوم ۲۰ درصد
نفر سوم ۱۵ درصد
نفر چهارم ۱۰ درصد
نفر پنجم ۵ درصد
مابقی ۲۵ درصد هزینه های جاری برگزاری مسابقات

?آدرس محل برگزاری:
جیرفت، خیابان جنب راهنمایی و رانندگی، مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن، خانه شطرنج شهرستان جیرفت

♟️روابط عمومی هیئت شطرنج شهرستان جیرفت