Logo-3

هیئت شطرنج استان کرمان با همکاری هیئت همگانی استان کرمان برگزار میکند:

هیئت شطرنج استان کرمان با همکاری هیئت همگانی استان کرمان برگزار میکند:

آموزش و مسابقه شطرنج در کلوتهای شهداد همراه با جایزه

زمان: ۲ آذر ماه

جهت ثبت نام با شماره ی داخل پوستر تماس حاصل نمایید.

——————————————————————

گزارش مسابقه:

برگزاری تور گردشگری ورزشی هیئت همگانی کرمان با همکاری هیئت شطرنج استان کرمان:
مسابقات همگانی شطرنج کلوت های شهداد در مورخ دوم آذرماه، با سرداوری امیرحسین ایلاقی برگزار گردید و نتایج ذیل به دست آمد.
نفر اول: سید مرتضی حسینی
نفر دوم: شهرزاد کاظمی
نفر سوم: امیر زنگی آبادی