Logo-3

همکاری و تعیین اهداف بلند مدت میان هیئت شطرنج و آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان، درحاشیه مسابقات استاندارد شطرنج به میزبانی هیئت شطرنج استان کرمان، روز جمعه مورخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۲ جلسه ای با حضور رضایی مدیر کل آموزش و پرورش، ارجمند معاون مدیرکل، رشیدی رئیس هیئت شطرنج استان و سایر اعضا، پیرامون همکاری و تعیین اهداف بلند مدت میان هیئت شطرنج و آموزش و پرورش برگزار گردید.