Logo-3

نشست معاونین توسعه ورزش، بانوان و گروه روستایی اداره کل با هیئت های ورزشی شطرنج و ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان در خصوص برگزاری دوره آموزشی شطرنج برای جامعه روستایی سراسر استان

👈آیین افتتاحیه این رقابت ها ۱۷ آذر ماه با حضور مسئولان دفتر روستایی وزارت و فدراسیون های روستایی و شطرنج و مدیران استان انجام می شود.