Logo-3

مسابقات شطرنج بازنشستگان کشوری استان کرمان, برگزار شد

مسابقات شطرنج بازنشستگان کشوری استان کرمان، با همکاری هیئت شطرنج استان کرمان، در تاریخ ۱۵ تیرماه با سرداوری فرشاد ثمره برگزار گردید. در بخش آقایان علی سنجری و در بخش بانوان سیمین عرب پور به مقام قهرمانی دست یافتند.

نفر برتر رقابت ها در هر بخش به مسابقات شطرنج کشوری اعزام می‌شوند.

♦️روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان