Logo-3

فرشاد ثمره شاه پسند دبیر هیئت شطرنج استان کرمان شد

به گزارش روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان با توجه به فعالیتهای گسترده ی هیئت شطرنج استان کرمان در کلیه ها زمینه ها از جمله آموزش و مسابقات و با چشم انداز ایجاد برنامه های متنوع رفاهی و فرهنگی برای شطرنج دوستان، الزام به حضور فردی توانمند در کلیه زمینه ها که دلسوزانه زمان کافی در جهت انجام این مسئولیت مهم صرف کند، بیش از پیش وجود داشت.
بر این اساس فرشاد ثمره شاه پسند، با سوابق ارزشمند فنی و اجرایی، طی حکمی از سمت مسعود رشیدی به سمت دبیر هیئت شطرنج استان کرمان منصوب گردید.
ضمن آرزوی موفقیت برای جناب آقای ثمره در انجام امور محوله

و با تشکر از زحماتی که آقای امیراسد رئیسی در این مدت متقبل شدند، از ایشان نیز قدردانی می شود.