Logo-3

علی کریمی دانشجوی شهربابکی، قهرمان مسابقات شطرنج شهربابک به مناسبت روز دانشجو شد


در ادامه سلسله مسابقات شطرنج شهرستان شهربابک روز جمعه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۲ مسابقات شطرنج شهرستان شهربابک به مناسبت روز دانشجو با حضور ۶۴ شطرنج باز * با سرداوری سرکار خانم اسدی * و در ۷ دور در محل کانون حضرت امام خمینی شهرستان شهربابک با میهمانانی از شهرستانهای انار، کرمان ‌و رفسنجان برگزار گردید و در پایان نفرات برتر به شرح ذیل با حضور آقایان نعمت رییس اداره ورزش و جوانان، طالبیان از اعضا شورای شهر شهربابک و رئیس هیات شطرنج شهرستان انار مورد تقدیر قرار گرفتند :

🥇مقام اول: علی کریمی
🥈مقام دوم: محمد قاسم مومنی
🥉مقام سوم: رضا غلامحسین زاده
🎖️مقام چهارم: صادق شاه حسینی
🎖️برترین بازيكن بانو:
خانم زهره شیرپور
🎖️برترين بازيكن زیر 14 سال:
آران ابراهیمی
🎖️برترين بازيكن زیر 12 سال:
آراد عبدی
🎖️برترين بازيكن زير 10 سال: عرفان محمدی
🎖️برترين بازيكن زير8 سال:
سپهر صادقی