Logo-3

ضیاالدینی به عنوان سرپرست هیئت شطرنج شهرستان زرند منصوب گردید

در حاشیه ی مسابقات شطرنج شهرستان زرند، طی حکمی از طرف مسعود رشیدی رئیس هیئت شطرنج استان کرمان، علی ضیاالدینی شهردار محترم شهرستان زرند به عنوان سرپرست هیئت شطرنج شهرستان زرند منصوب گردید. در این مراسم علاوه بر مسئولین هیئت استان، نماینده ی اداره ی کل ورزش و جوانان استان کرمان محمود اشرف زاده و مسئولین شورا و شهرداری شهرستان زرند حضور داشتند.