Logo-3

شهرستان زرند هم شطرنجی شد

نصب بنرهای مسابقات شطرنج به مناسبت هفته ی تربیت بدنی و ورزش، برای اولین بار در معابر اصلی شهرستان زرند…