Logo-3

شاهی مریدی سرپرست هیئت شطرنج شهرستان رابر

سجاد شاهی مریدی طی حکمی از سمت مسعود رشیدی، بعنوان سرپرست هیئت شطرنج شهرستان رابر منصوب گردید.