Logo-3

درخشش کرمانی ها در مسابقات جام گیلان

کسب مقام دوم توسط استاد بزرگ پوریا درینی و مقام پنجم توسط ایلیا درینی در جدول A و کسب مقام پنجم توسط ایلیا شول در جدول B در مسابقات جام گیلان را تبریک می گوییم.

با آرزوی موفقیت برای این عزیزان🌺🍃

♦️روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان