Logo-3

درانی سرپرست هیئت شطرنج کهنوج

احسان درانی، طی حکمی از سمت مسعود رشیدی به ریاست هیئت شطرنج شهرستان کهنوج منصوب گردید.