Logo-3

حضور شعرباف، شهردار کرمان به اتفاق پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در هیئت شطرنج کرمان

? پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان و هیئت همراه، به اتفاق شعرباف شهردار ‌کرمان در هیئت شطرنج حضور یافت.

? بازدید از بخش‌های مختلف هیئت و نظاره مسابقات از دیگر برنامه‌های شعرباف بود که با حضور همراهان انجام شد.

? در ادامه گزارشی از اقدامات انجام شده و نیز برنامه های لازم جهت توسعه بیشتر شطرنج در کرمان توسط رشیدی، رییس هیئت شطرنج استان کرمان ارائه شد.

? ساماندهی فضای فیزیکی هیئت شطرنج کرمان و بهسازی فضای اطراف آن با احداث اماکن جدید و برنامه ریزی برای حمایت از فعالیت‌های ورزشی شطرنج در دستور کار مجموعه شهرداری کرمان قرار گرفت.

♦️روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان