Logo-3

جلسه ی رئیس هیئت شطرنج با مسئولین ورزش دانشگاهها

در حاشیه ی مسابقات روز دانشجو جلسه ای فی مابین رئیس هیئت و کادر اجرایی شطرنج و مسئولین ورزش دانشگاههای الزهرا و فرهنگیان جهت تنظیم تفاهم نامه ی همکاری جهت آموزش و برگزاری دوره های مربیگری و داوری در دانشگاه ها برگزار گردید.