Logo-3

برای اولین بار؛
هفت‌سین شطرنجی، باحضور خانواده شطرنج کرمان