Logo-3

بازدید مدیرکل و مشاور استاندار از غرفه ی هیئت شطرنج

به گزارش روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان به همراه مشاور استاندار از غرفه ی هیئت شطرنج بازدید کردند.