Logo-3

انتصاب مسئولین هیئت برخی از شهرستانهای استان کرمان

به گزارش روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان پس از برگزاری جلسات متعدد، طی احکام جداگانه ای از سوی مسعود رشیدی، رئیس هیئت استان کرمان، مسئولین هیئت شطرنج شهرستانهای کرمان، رفسنجان، شهربابک، انار، فاریاب، قلعه گنج، عنبرآباد، ریگان، کهنوج، جیرفت، فهرج، نرماشیر وراور مشخص گردید. مسئولین سایر شهرستانها نیز پس از بررسی و انجام جلسات لازم معرفی میگردند.

بر این اساس آقای محمود خرسند به عنوان رئیس هیئت شهرستان کرمان، آقای جواد انصاری به عنوان رئیس هیئت شهرستان شهربابک، آقای محمد تقی ابوالهادی به عنوان رئیس هیئت شهرستان رفسنجان، خانم فاطمه غنجعلی پور به عنوان سرپرست هیئت شهرستان عنبرآباد، آقای مجید صادقی به عنوان سرپرست هیئت شهرستان انار، آقای میثم گروهی به عنوان سرپرست هیئت شهرستان فاریاب، آقای کرامت شهراللهی به عنوان سرپرست هیئت شهرستان قلعه گنج، آقای محمد رضا آبیار به عنوان سرپرست هیئت شهرستان ریگان، آقای احسان درانی به عنوان سرپرست هیئت کهنوج، آقای عمار انجم روز به عنوان رئیس هیئت شهرستان جیرفت، آقای رضا علیزاده به عنوان سرپرست شهرستان فهرج، آقای مجتبی صابری نارتیچی به عنوان سرپرست شهرستان نرماشیر، آقای محمد باقر نخعی به عنوان سرپرست راور و آقای سعید امین عباسی به عنوان سرپرست هیئت شهرستان سیرجان منصوب شدند.

انتصاب روسای محترم شهرستانهای استان را تبریک عرض می نماییم و برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون داریم.

امید است با اقدامات ارزنده در طول ماه های آتی شاهد پیشرفت شطرنج در شهرستانهای مختلف استان با توجه به برنامه ریزیهای مدیریت در حال انجام باشیم.

روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان