Logo-3

اطلاعیه

خواهشمند است مسئولین شطرنج شهرستانهای استان کرمان و نیز کلیه ی دوست داران شطرنج، اخبار مربوط به شهر خود اعم از آموزش، مسابقات و نیز افتخار آفرینی ورزشکاران محترم را جهت درج در سایت هیئت، کتبا به روابط عموی استان به شماره 09228730774 ارسال نمایید.