Logo-3

استقبال ازمدال آوران شطرنج کرمان

به گزارش روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان آیین استقبال از آقایان سیاوش خواجه ای و فرهاد فکوری پیشکسوتان مدال آور رقابت های شطرنج قهرمانی کشور و عمید رشیدی مدال آور رقابت های شطرنج برق آسای مدارس آسیا و قهرمان رقابتهای پنانگ با حضور دکتر پاریزی مدیرکل، مرادی معاون توسعه امور ورزش، دکتر بلوردی رئیس گروه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان و تعدادی از پیشکسوتان و شطرنجبازان در فرودگاه بین المللی کرمان انجام شد.

جهت مشاهده ی عکسهای بیشتر به گالری مراجعه نمایید.