Logo-3

ادامه ی طرح فعال سازی شطرنج روستائی استان کرمان با برقراری ارتباط آنلاین مسئولین هیئت روستائی و هیئت شطرنج


♦️ پیرو انعقاد تفاهم نامه همکاری فیمابین هیئت ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی محلی استان با هیئت شطرنج استان، روسا و مسئولین دو هیئت بصورت آنلاین جلسه ای ۹۰ دقیقه ای با حضور ۲۵ نفر از اعضا برقرار کردند.

🔸طرح آموزش رایگان شطرنج آذرماه در شهرستانهای فعال استان کرمان برگزار خواهد شد.

♦️روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان