Logo-3

آینده ی شطرنج این شهر دیدنیست…

به گزارش روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان، خبر خوش برای علاقه مندان به شطرنج؛ این بار با حال و هوای روستایی

✍🏼 به گزارش روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان به نقل از مسعود رشیدی رئیس هیئت شطرنج استان کرمان||
پیرو مذاکرات متعدد و هماهنگی های از پیش تعیین شده ما بین هیئت شطرنج و هیئت ورزش روستایی عشایری و بازی های بومی محلی استان کرمان، طرح بزرگ آموزش رایگان شطرنج، برای عموم علاقه مندان ساکن روستاهای استان کرمان به اجرا در خواهد آمد.

➖ وی همچنین افزود: این طرح با برنامه ریزی مدون و پس از همفکری های اعضا دو هیئت؛ در شهرستان های فعال استان کرمان به مرحله اجرا در خواهد آمد.

➖ رشیدی درپایان افزود: علاقه مندان می توانند از تاریخ ۲۲ لغایت ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ از طریق تماس با شماره ۰۹۲۱۵۵۶۹۷۱۹ ثبت نام خود را تکمیل و از جزئیات طرح مطلع گردند.